196 Bai Chay Str, Ha Long, Quang Ninh | 0965196969
Category

Ẩm thực Hạ Long